NEPAL | JOUR 14

Vendredi 17 Novembre :

Lobuche > Tengboche