NEPAL | JOUR 15

Samedi 18 Novembre :

Tengboche > Namche Bazar